Telekommunikasjon og kringkasting: biografier

Kommunikasjonsteknologi er teknologien til kommunikasjonsnett og nettbaserte tjenester. Disse teknologiene muliggjør kommunikasjon av informasjon over geografiske avstander og har resulterte i mange sentrale infrastrukturer som internett og mobiltelefoni. Kommunikasjonsteknologi omfatter blant annet: enheter til sluttbrukerne (for eksempel mobiltelefon og datamaskin) kommunikasjonsnett (for eksempel 4G mobilnett og optiske nett) kommunikasjonstjenester (for eksempel e-mail og Facebook) Siden slutten av 1800-tallet har det vært en svært omfattende utvikling av kommunikasjonsteknologien, særlig etter introduksjonen av telefoni og radio. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Telekommunikasjon og kringkasting: biografier

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 21 artikler: