Lee De Forest, amerikansk vitenskapsmann og oppfinner, en av pionerene på radioens, lydfilmens og fjernsynets områder. Ph.D. fra Yale University 1899. Oppfant vakuumrøret med tre elektroder i 1906 og var dermed den første til å påvise at strømmen mellom to elektroder i et vakuumrør kan kontrolleres av et mellomliggende gitter. Dette gjorde det mulig å forsterke svake signaler, og gav støtet til utviklingen av radiokommunikasjoner. De Forest fikk i alt patentert over 300 oppfinnelser, men av disse er utvilsomt tre-elektroderøret den som har satt de største spor. Han var med på å stifte The Institute of Radio Engineers (1912). Omtales i USA som «Kringkastingens far».