Andrew Viterbi, født i Bergamo, Italia, 5. mars 1935 av jødiske foreldre. I 1939 måtte familien flykte til USA. Her utdannet han seg ved MIT og UCLA og var fra 1963 til 1973 professor ved UCLA. Han var med på å etablere Linkabit Corporation og Qualcomm Inc, men han er mest kjent for den algoritmen han utviklet for dekoding av datasignaler med foldingskoder. Det ble senere påvist at denne algoritmen var optimal, at det ikke ville være noen algoritme som kunne gi lavere bitfeilsannsynlighet. Viterbialgoritmen benyttes i mange forskjellige systemer, blant annet i mobiltelefoner og i mottakere for TV fra satellitt. Han har fått mange æresbevisninger for algoritmen og for sine bidrag til utvikling av CDMA-teknikken, og han er æresdoktor ved flere universiteter.