Prudentius, spansk dikter som skrev på latin. Med kristen tro og kristne emner forener Prudentius et tradisjonelt dikterspråk (Vergil, Horats, Ovid) med et stort oppbud av klassiske metriske former. Av særlig betydning i forfatterskapet er hans Cathemerinon, 12 lyriske tidebønnssanger, Peristephanon (Om seierskransene), 14 lengre dikt om martyrer og Psychomachia (Kampen om sjelen), et allegorisk læredikt som skildrer lastenes kamp mot dydene. Gjennom disse diktene var Prudentius en nyskaper innenfor den kristne litteratur. Hans innflytelse i middelalderen var betydelig.