Drone er et ubemannet luftfartøy som kan kontrolleres med fjernstyring eller fly autonomt ved hjelp av programvare, sensorer og GPS. Droner finnes i størrelser fra små personlige droner (PRS) eller Nano-UAV-er (UAV = «Unmanned Air/Aerial Vehicle») til fly med vingespenn på over 40 meter.Droner var lenge hovedsakelig brukt til militære formål, men har de siste årene i stadig større grad også blitt anvendt for sivile formål. Hele artikkelen