Allochori, fremmedspredning, spredning av planters frø og frukter ved ytre krefters hjelp.