Plantehormoner og vekststoffer

Plantehormoner er stoffer som forekommer naturlig i meget små mengder og som bidrar til å regulere fysiologiske prosesser i plantene (plantefysiologi). Blant annet bidrar ulike plantehormoner til å hemme eller fremme vekst av skudd og røtter når vekstbetingelsene endres, for eksempel om det er tørke eller frost. Plantehormoner har stor praktisk betydning ved plantedyrking. Hele artikkelen