Fantasy

Fantasy eller fantastisk litteratur er en litterær sjanger som kan være vanskelig å skille klart fra science fiction, noe som fører til at "science fiction og fantasy" ofte brukes som samlebegrep. En vanlig skillelinje er at mens science fiction baserer seg på hva som er teoretisk mulig innenfor teknologi og vitenskap, beskriver fantasy en virkelighet som inneholder magi og andre overnaturlige elementer. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Fantasy

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 17 artikler: