Narratologi

Litteratur er i sin aller videste betydning hele menneskehetens samlede tekstproduksjon. Som oftest brukes termen imidlertid i noe snevrere betydning, som en betegnelse på skriftlige verk med varig verdi. I utgangspunktet dekker et slikt litteraturbegrep alle fagområder, og inkluderer dessuten også personlige skriftformer som dagbøker og brev. Litteraturbegrepet brukes også ofte i enda snevrere forstand, i betydningen skjønnlitteratur. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Narratologi

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 7 artikler:

E

  1. epilog