Narratologi

Fagansvarlig

Hans H. Skei

Universitetet i Oslo

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 4 artikler: