Metafilosofi og metodologi

Filosofiens disipliner er tradisjonelt metafysikk, etikk, erkjennelsesteori, estetikk og logikk.. Hele artikkelen