Metafilosofi og metodologi

Filosofiens disipliner er tradisjonelt metafysikk, etikk, erkjennelsesteori, estetikk og logikk.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Einar Duenger Bøhn

Universitetet i Agder

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 12 artikler:

M

  1. metode