Mosambiks geografi

Naturgeografisk kan Mosambik deles i tre hovedregioner: Mosambiksletta, Zambezihøylandet og Malawiplatået øst for Malawisjøen. Mosambiksletta dekker ca. 2/3 av landets areal, og består av yngre sedimentære lag, særlig marine krittavleiringer. Det finnes også store områder med ufruktbar, sandholdig jordsmonn. Sletta er bredest i sør, og hever seg jevnt fra kysten inn mot Manicaplatået og Malawihøylandet. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Aslak Orre

Chr. Michelsens Institutt

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 16 artikler: