Løvgavlen, sted i Fauske kommune, Nordland, rett nord for kommunesenteret. Her ligger et stort marmorbrudd, startet på slutten av 1880-tallet og tidligere kjent som De Ankerske Marmorbrudd som blant annet har levert marmor til Oslo Rådhus og FN-bygningen i New York. I dag drives bruddet av Norwegian Rose AS, en bedrift i «Nordblockgruppen», og har hovedvekt på produksjon av råblokker av marmor, samt knust marmor til parker og hager. Det drives videreforedling av marmoren blant annet av Ankerske Naturstein AS i Fauske tettsted.