Blåmannsisvatnet, innsjø i Fauske kommune i Nordland, ligger inntil sørøstre del av Blåmannsisen; 2,6 km2, 935 moh. Avløpet fra vannet går østover til Sverige.