Jakobsbakken, tidligere gruvesamfunn i Fauske kommune, Nordland, 10 km sørvest for Lomi ved enden av Langvatnet i Sulitjelma. I dag har stedet blant annet ungdomssenter og leirskole, men har ikke fast bosetning.