Vik, tettbebyggelse i Grimstad kommune, Aust-Agder, del av Grimstad tettsted, ved botnen av Vikskilen nordøst for bysenteret, 1016 innbyggere (2015).