Dalsfoss, foss i Nore og Uvdal kommune, Buskerud, et 95 m høyt fall i Uvdalselva kort før den forener seg med Numedalslågen. Inngår i utbyggingen av kraftverket Uvdal II (40 MW), som utnytter et samlet fall på 193 m fra Fønnebøfjorden til Norefjorden.