Snarum, tidligere sogn i Modum kommune, Buskerud, omfattet områdene nordvest i Modum kommune, på begge sider av Snarumselva, Hallingdalselvas nederste del. Fra 2002 del av Modum sogn. Snarum kirke er en kirke i mur fra 1869.