Kryptografi

Kryptografi, vitenskapen om prinsipper og teknikker for å skjule informasjon slik at bare de(n) som er autorisert har mulighet til å avsløre innholdet. . Hele artikkelen