Kjøleteknikk

Kuldeanlegg, anlegg som kan ta opp varme fra gasser (oftest luft), væsker eller faste stoffer, slik at de avkjøles til en temperatur lavere enn omgivelsenes. Den varmen som tas opp, kalles anleggets kuldeytelse. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Kjøleteknikk

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 16 artikler: