Kuldeanlegg, anlegg som kan ta opp varme fra gasser (oftest luft), væsker eller faste stoffer, slik at de avkjøles til en temperatur lavere enn omgivelsenes. Den varmen som tas opp, kalles anleggets kuldeytelse. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Kjøleteknikk

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt