Panamerikanisme, (av pan-), bevegelse som søker å fremme det økonomiske, kulturelle og politiske samarbeid mellom de amerikanske land. Bevegelsen oppstod i årene rundt 1900, da det ble opprettet et panamerikansk byrå, 1910 reorganisert under navnet Den panamerikanske union. Det har senere vært holdt en rekke konferanser, der resultatene vesentlig har vært av kulturell og økonomisk art, mens det politiske samvirket har støtt på motstand fra de latinamerikanske lands side, som frykter USAs maktstilling innen et slikt forbund. På Bogotá-konferansen 1948 ble den panamerikanske union reorganisert og fikk navnet Organisasjonen av amerikanske stater.