Yakub beg, tadsjikhøvding fra Kokand i Usbekistan. Forsvarte 1864–65 Tasjkent mot russerne, og drog deretter med stort følge til Kashgar i det nåværende Xinjiang, der han etablerte seg som hersker i kamp mot kineserne, og ble anerkjent som emir av sultanen i Istanbul. Hans hovedstad ble erobret av kineserne 1877, og Yakub ble myrdet eller begikk selvmord.