Turkmenistans historie

Turkmenistan var et viktig knutepunkt på karavaneveien mellom Europa og Kina, ofte kalt Silkeveien, som var i bruk allerede fra 100-tallet. Ulike herredømmer har dominert i regionen, og landet er blitt vant til eksterne aktørers kulturelle og økonomiske påvirkning. Det russiske keiserriket annekterte Turkmenistan i 1884, og landet var sovjetrepublikk fra 1924. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Turkmenistans historie

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel