Čievra-, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: (grov) grus, banke av småstein.