Čunojávri, vann nær svenskegrensen i Narvik kommune, Nordland, 1,5 km2, 702 moh. Vannet har tilløp ved Rádjejohka fra Sverige og avløp ved Čunojohka (Nordelva) vestover til Skjoma (Elvegårdselva) i Skjomen.