Ås, langstrakt høydedrag, oftest under skoggrensen. En spesiell type dannet av løsmasser avsatt under isavsmeltingen etter siste istid kalles esker.