Åkergråurt, ettårig art i kurvplantefamilien. 3–20 cm høy, med hvitfiltede blad og filthåret stengel. Vokser på leirete steder og åkre nord til Finnmark.