Yi, folkegruppe i Kina, tilhører den tibeto-burmanske språkgruppe. De teller i overkant av 8 mill. (2006) og har sitt eget skriftsystem.