Y, brukes mellom farens og morens etternavn i spanske familienavn, f.eks. Ortega y Gasset.