Spanske ord og uttrykk

Spansk, español, castellano, språk som hører til de romanske språkene i den indoeuropeiske språkfamilien. Sammen med portugisisk, galicisk og katalansk tilhører det den vestromanske, herunder den iberoromanske språkgruppen.Spansk er ikke et entydig begrep. Det avspeiler de komplekse språkforholdene i Spania og den øvrige spansktalende verden. Dels betegner spansk det standard skrift- og talespråk som historisk sett er basert på den kastiljanske dialekten, og til tider møter man i denne betydningen betegnelsen kastiljansk (castellano). Hele artikkelen

Fagansvarlig

Gunn Aarli

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 24 artikler:

B

  1. bueno

D

  1. doña