Whistle-blower, en som avslører noe galt innenfor en organisasjon, et selskap eller en offentlig institusjon og meddeler seg til myndighetspersoner eller for offentligheten. Se også varslingsplikt.