Vrakfisker, benfiskfamilie i orden piggfinnefisker. Omfatter 4 marine arter, deriblant vrakfisk, som kan opptre som gjest i norske farvann.