Vrakfisk, benfiskart i vrakfiskfamilien. Den kan bli opptil 2 m lang og veie 100 kg, mer vanlig rundt 80 cm. Den har tett, kraftig kropp og spisst hode med underbitt. Ryggfinnen er lang, og den bakre delen har bare bløte stråler. Vrakfisken holder til blant vrak- og drivgods og tangklaser ute til havs. Arten er utbredt på begge sider av Atlanterhavet, i Øst-Atlanteren fra Nord-Afrika og Middelhavet til De britiske øyer. Yngre individer tas regelmessig i norske farvann. Biologien er lite kjent.