Votisk, språk i den finsk-ugriske grenen av den uralske språkfamilien. Votisk er i praksis utdødd og ble talt i Ingermanland i Russland, mellom Peipussjøen og Ladoga.