von Rosen, svensk adelsslekt, opprinnelig livlandsk. Gustaf Frederik von Rosen (1688–1769) ble naturalisert som svensk adelsmann 1724, ble friherre 1731 og greve 1751. En annen gren av slekten ble naturalisert i Sverige 1746 og opphøyet til friherrer 1772. Til den grevelige gren hører maleren grev Georg von Rosen (1843–1923), flygeren grev Carl-Gustaf von Rosen (1909–72) og danseren grevinne Elsa-Marianne von Rosen (1924–2014).