Georg von Rosen, svensk maler, greve, var elev av Henri Leys i Antwerpen 1867–71. von Rosen skildret Vasatidens Sverige i store, dramatiske komposisjoner som Erik 14 (1871) i Nationalmuseum, Stockholm, og Erik 14 i fengsel (1881) i Kunstmuseet, København. Han utførte også en rekke portretter, bl.a. det monumentale portrettet av A. E. Nordenskiöld (1886). 1880–1908 professor ved Konstakademien, direktør 1881–87 og 1893–98.