Volatiler er innen kjemi det samme som flyktige organiske forbindelser.