Vitenskapssosiologi, spesialfelt innen sosiologien som særlig studerer ulike vitenskapelige miljøer og frembringelser i forhold til de sosiale vilkår for virksomheten. Se også kunnskapssosiologi.