Vinkelskriver, gammel betegnelse på jurister som er lite nøyeregnende i sin virksomhet og derfor lite ansett, og på personer som uten juridisk utdannelse driver juridisk rådgivningsvirksomhet. Også betegnelse for person som i en polemikk på uredelig vis vrir og vrenger på egne og den annen parts uttalelser for å få dem gjort passende til egen fordel.