Vertikalvinkel, vinkel i vertikalplanet, gitt som høydevinkel (regnet fra horisonten, positiv oppover og negativ nedover), nadirdistanse (regnet fra nadir) eller senitdistanse (regnet fra senit).