Senitdistanse, et himmellegemes vinkelavstand fra senit, komplementet til høyden. Angitt i grader er dermed høyden og senitdistansen 90° til sammen. Se astronomiske koordinater (figur).