Venusfisk, akvariefisk (benfiskart) fra karpefamilien. De lever i Kina og tåler temperaturer ned til 12–15 °C. Hannen er mer markert skarp i fargene enn hunnen, som har tykkere buk. Enkel å holde og oppdrette.