Vektrør, fortykket borerør som brukes nederst på borestrengen for å regulere vekten på denne og på borekronen.