Vegetabilsk, som hører til planteriket, motsatt: animalsk.