Vannagamer, krypdyrslekt i agamfamilien. Øgler utbredt i Australia, det sørøstlige Asia og Polynesia. Minst 6 arter; kropp og hale flattrykt fra siden. De er kjent som gode svømmere; beveger seg også hurtig i trær og på bakken. Mest kjent er australsk vannagam, P. lesueurii, som er grønn på ryggen, lys på buken og med med lyse striper på kropp og hale. Lengde 50–90 cm, inkludert halen.