Vandrestjerne, antikkens betegnelse for en planet som, sett fra Jorden, «vandrer» mellom fiksstjernene. I oldtiden regnet man ofte Solen og Månen med blant vandrestjernene.