Vilfredo Pareto, italiensk sosialøkonom og sosiolog. Opprinnelig utdannet som ingeniør; professor i sosialøkonomi ved universitetet i Lausanne, Sveits, fra 1893. Pareto gjorde banebrytende arbeider innenfor verdilæren (Pareto-prinsippet) og inntektsfordelingsteorien (Paretos lov). Som sosiolog utformet han teorien om elitenes sirkulasjon. Dette er en stadig pågående historisk prosess, der rivaliserende minoriteter kjemper og tar makten for senere å bli erstattet av andre. Pareto understreket de ikke-logiske krefters betydning. Hans syn på elitene spilte en betydelig rolle for den italienske fascisme.