Valgfrie former, to eller flere alternative former av et ord. I offisiell rettskrivning kan valgfrie former enten være likestilte hovedformer, f.eks. gli eller glide, eller én form er sideform (klammeform) og den eller de andre hovedform(er), f.eks. [sto]/stod.