Utforing, bord eller plate som festes i karmen på bygningskomponenter som vinduer, dører, ventiler. Utforingens funksjon er å utligne forskjell i tykkelse mellom karmen og veggen den er montert i.