Ungdomsherberge, eldre betegnelse på vandrerhjem; se også Norske Vandrerhjem.