Underligger er det indre smale bordet i et tømmermannspanel.